Schaduwproces Verdrag van Istanbul 2018-2019 en follow-up

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineerde het eerste schaduwproces van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Alle relevante stukken en links betreffende het schaduwproces inclusief follow-up traject zullen op deze plek op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag te vinden zijn.

Het Verdrag is op 1 augustus 2014 in werking getreden en op 1 maart 2016 voor Nederland van kracht geworden.
Nederland moest en 2018 voor het eerst rapporteren aan het toezichthoudend comité, GREVIO. Dat hecht, net als CEDAW, aan informatie van NGO’s. Ook de Nederlandse regering vindt het belangrijk dat GREVIO onafhankelijk informatie uit het maatschappelijk middenveld ontvangt. Daarom had het ministerie van VWS een opdracht aan het Netwerk verleend om daarvoor te zorgen.

Vind hieronder verschillende documentatie en informatie m.b.t. het Istanbul Verdrag zoals rapportages, brieven en bijeenkomsten. Bovenaan staan de meest recente ontwikkelingen: