Tagarchief: geweld tegen vrouwen

Rapportage van Nederland over uitvoering van de aanbevelingen van GREVIO – januari 2023

Eind januari heeft de Nederlandse regering gerapporteerd aan GREVIO, het toezichthoudend comité op de implementatie van het Istanbul Verdrag, over de aanbevelingen van the Committee of Parties aan de regering over de maatregelen om de conclusies van GREVIO te implementeren. De conclusies van GREVIO zijn eind januari 2020 vastgesteld. De rapportage beslaat 20 pagina’s met antwoorden op vragen in een te voren vastgesteld format.

Follow-up rapportage voor CEDAW, november 2018

De Nederlandse regering heeft op 8 november de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Nederland moest tussentijds, binnen twee jaar, rapporteren over enige aanbevelingen uit de Concluding Observations uit november 2016. Het betreft aanbevelingen over genderstereotypen 22 (b) en (c),  over het systematisch gesegregeerde data verzamelen over alle vormen van geweld tegen vrouwen 24 (c) en over de maatregelen ter bestrijding en vervolging van zwangerschaps gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie, 36 (d).

Follow-up rapportage Nederland november 2018

Op 15 november 2018 zond minister van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer.

Schaduwproces Verdrag van Istanbul 2018-2019 en follow-up

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag coördineerde het eerste schaduwproces van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Alle relevante stukken en links betreffende het schaduwproces inclusief follow-up traject zullen op deze plek op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag te vinden zijn.

Het Verdrag is op 1 augustus 2014 in werking getreden en op 1 maart 2016 voor Nederland van kracht geworden.
Nederland moest en 2018 voor het eerst rapporteren aan het toezichthoudend comité, GREVIO. Dat hecht, net als CEDAW, aan informatie van NGO’s. Ook de Nederlandse regering vindt het belangrijk dat GREVIO onafhankelijk informatie uit het maatschappelijk middenveld ontvangt. Daarom had het ministerie van VWS een opdracht aan het Netwerk verleend om daarvoor te zorgen.

Vind hieronder verschillende documentatie en informatie m.b.t. het Istanbul Verdrag zoals rapportages, brieven en bijeenkomsten. Bovenaan staan de meest recente ontwikkelingen: