Verslag expertbijeenkomst m.b.t. schaduwrapportage Verdrag van Istanbul 4 juli 2018

Na de eerste bijeenkomst door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag georganiseerd in het kader van het opstellen van de schaduwrapportage voor het Verdrag van Istanbul, vond er op 4 juli een tweede bijeenkomst plaats over ‘Specifieke vormen van geweld tegen ZMV vrouwen’.
De bijeenkomst vond plaats bij Movisie en er waren circa 29 personen aanwezig, met een brede vertegenwoordiging van zelforganisaties van ZMV-vrouwen, opvang, politie, advocaten en belangen- en ondersteuningsorganisaties. Zij spraken onder meer over hun ervaringen in de praktijk, het functioneren van bestaand (gemeentelijk) beleid en over de gaten in beleid en regelgeving.

De schrijvers van de schaduwrapportage laten verder weten dat aanvullende rapporten en cijfermateriaal ter onderbouwing ook achteraf nog van harte welkom zijn.

Hier vindt u het Verslag expertmeeting 4 juli 2018_Istanbul verdrag DEF en informatie over het verdrag.