Verslag eerste bijeenkomst schaduwrapportage Verdrag van Istanbul 27 juni 2018

Op woensdag 27 juni 2018 van 10 tot 13.00 uur vond in de Kargadoor in Utrecht de eerste bijeenkomst plaats in het kader van  het opstellen van de schaduwrapportage voor het Verdrag van Istanbul.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag neemt de taak van het schrijven van de schaduwrapportage op zich en organiseerde een eerste brede bijeenkomst om informatie te verzamelen uit de praktijk en de belangrijkste hoofdthema’s en knelpunten te inventariseren als input voor de schaduwrapportage.
Focus van de NGO rapportage is op wat er gebeurt in de praktijk, wat de knelpunten zijn, en wat er zou moeten gebeuren om die op te lossen. In vervolg op deze brede bijeenkomst vond op 4 juli nog een aparte verdiepings/ expertbijeenkomst plaats over specifieke vormen van geweld tegen zmv vrouwen. Hier komt een apart verslag van.

Tijdens deze eerste inventariserende bijeenkomst werd er gewerkt met 5 ‘thematafels’, ingedeeld naar de hoofdstukken van het Verdrag van Istanbul. Daarbij werden de eerste drie hoofdstukken bij elkaar genomen. Er werd in twee rondes gewerkt, iedereen kon dus op twee thema’s input geven.

Hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst met bijbehorende bijlagen:
Verslag bijeenkomst 27 juni 2018 Verdrag van Istanbul
Bijlage 1 informatie Verdrag van Istanbul
Bijlage 2 Grevio Workflow