Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het Netwerk VN-vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts.
De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:

  • Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN‑Vrouwenverdrag;
  • Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag;
  • Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft een blogspot waarop de rapporteurs en anderen verslag doen van hun activiteiten tijdens de CEDAW sessies. Lees hier de
verslaglegging van sessies in 2009, 2010, 2015, 2016 en 2017.

Als u of uw organisatie op de hoogte gehouden willen worden, stuurt u dan een mail aan het secretariaat van het Netwerk via het contactformulier.

Privacy
Cookies