Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het Netwerk VN-vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts.
De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:

  • Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag;
  • Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag;
  • Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft een blogspot waarop de rapporteurs en anderen verslag doen van hun wederwaardigheden.

Als u of uw organisatie op de hoogte gehouden willen worden, stuurt u dan een mail aan het secretariaat van het Netwerk via het contactformulier.

Privacy
Cookies