Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het Netwerk VN-vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts.
De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:

  • Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN‑Vrouwenverdrag;
  • Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag;
  • Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft een blogspot waarop de rapporteurs en anderen verslag doen van hun activiteiten tijdens de CEDAW sessies. Lees hier de
verslaglegging van sessies in 2009, 2010, 2015/ 2016/2017 en 2021 e.v..

Als u of uw organisatie op de hoogte gehouden willen worden, stuurt u dan een mail aan het secretariaat van het Netwerk via het contactformulier.

Wij zijn ook te vinden op:

Privacy
Cookies