NGO Comments on the Netherlands’ report on the implementation of the Recommendations of the Committee of State Parties with respect to the Istanbul Convention

Op 30 maart 2023 heeft het Netwerk namens 47 NGO’s  een  gezamenlijk commentaar op de Nederlandse rapportage (30 januari 2023) aangaande de implementatie van aanbevelingen van het Committee of State Parties van 30 januari 2020  verstuurd naar het secretariaat van het monitoring mechanism van het Verdrag van Istanbul.

NGOs comments (def) on NL report (30 March 2023)