College voor de Rechten van de Mens: Comments on the reply of the Netherlands (…) adopted on 30 January 2022

Het College voor de Rechten van de mens heeft, net als het Netwerk namens de gezamenlijke NGO’s een commentaar ingezonden op het verslagformulier van de Nederlandse regering over “the implementation of the Recommendation of the Committee of Parties adopted30 January 2020”.

NHRI Submission on the reporting form submitted by the Kingdom of the Netherlands (March 2023)