Brief van het Netwerk naar Tweede Kamer voor het AO HGKM m.b.t. Istanbul Verdrag

Op 24 april 2019 vond er een Algemeen Overleg plaats over Huiselijk Geweld/Kindermishandeling, waarvan agendapunt 2 over de rapportage van de Nederlandse overheid over de uitvoering van het Verdrag van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Istanbul Verdrag).

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft m.b.t. de uitvoering van het Istanbul Verdrag een brief met aanbevelingen bij de commissie ingediend. Ook Atria heeft een brief ingediend.