Reactie CEDAW op de follow-up rapportage

In 2018 moest Nederland tussentijds rapporteren over de genomen maatregelen en geboekte vooruitgang met betrekking tot enige aanbevelingen uit de Concluding Observations uit november 2016.

Het betrof aanbevelingen over genderstereotypen 22 (b) en (c),  over het systematisch gesegregeerde data verzamelen over alle vormen van geweld tegen vrouwen 24 (c) en over de maatregelen ter bestrijding en vervolging van zwangerschaps gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie, 36 (d).

De Nederlandse regering heeft op 8 november de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden en het CEDAW comité heeft nu een reactie op deze tussenrapportage gegeven.