Brief procedure voordracht kandidaat voor GREVIO

Op 1 september 2018 is GREVIO uitgebreid met vijf experts uit landen die het Verdrag geratificeerd hebben. Nederland was nu voor het eerst in de gelegenheid om een kandidaat voor te dragen. De voordracht van Aleid van den Brink, voor haar pensionering directeur van de Blijf Groep, verraste een aantal NGO’s, dat een transparante procedure verwachtte. Zij schreven een brief hierover aan het Ministerie van VWS:
Brief procedure kandidaatstelling GREVIO