Schaduwrapportage List of Issues & Questions 2016

Op 20 januari heeft het Netwerk de schaduwrapportage naar het CEDAW-Comitè in Genève verzonden. 56 organisaties hadden het schaduwrapport op die datum ondertekend. Hier vindt u de tekst van het schaduwrapport in PDF.  Hieronder volgt de lijst van ondertekenende NGO’s waar na 20 januari zich nog een aantal bij heeft geschaard.
Het Netwerk zal deze toelichten op maandag 7 maart in een informele sessie van de presessional working group van CEDAW in Genève.

Het schaduwrapport is onderschreven door:

African Sky, Landelijke Organisatie van Oost-Afrikaanse Vrouwen
Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel
Art.1.Kenniscentrum discriminatie Nederland
Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
COC
Defence for Children-ECPAT Nederland
Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie te Rotterdam
Emancipator voor mannen en emanicipatie
FairWork
Femmes for Freedom
Fischer Advocaten
FNV Vrouw
GWNI, Graduate Women of the Netherlands International
HIVOS
ICCO
Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
Johannes WierStichting voor Gezondheidszorg en Mensenrechten
LNVH, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Mama Cash
MOVISIE
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
NJCM, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
NVR, Nederlandse Vrouwen Raad
Oudere Vrouwen Netwerk Nederland
OXFAM NOVIB
Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging
Proefprocessenfonds Clara Wichmann
Proud, Belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland
RESPECT Network NL
Rights 4 Change
Shop Hulp en Opvang prostitutie en mensenhandel
Soa Aids Nederland
SONPPCAN (Somali Network Prevention and Protection
Child Abuse/Neglect)
Sophiedela (Afro-European Women’s Movement)
Sticting Los
SWexpertise
TAMPEP International Foundation
TIYE International
TNN, Transgender Netwerk Nederland
VAM, Stichting Vrouwen en Arbeidsmarkt
Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann
Vluchtelingenorganisaties Nederland
VNVA, Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
Vrouwen van Nu
VVAO, Vereniging voor hoger opgeleide vrouwen
Wemos Foundation
WGNRR (Women’s Global Network for Reproductive Rights)
Wij Vrouwen Eisen
WILPF Dutch Section
WO=MEN, Dutch Gender Platform
Women for Water Partnership
WOMEN Inc
Women on Waves
Women Peacemakers Program
YWCA-NL

 

ShadowReportCEDAW2016

Op 22 januari heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) zijn rapportage naar Genève verzonden. Het CRM zal deze toelichten op maandag 7 maart in de informele sessie van de presessional working group van CEDAW die volgt op de informele sessie voor NGOs.