Rapportage College voor de Rechten van de Mens 2016

Op 22 januari 2016 verstuurde het College voor de Rechten van de Mens (CRM) zijn rapportage naar CEDAW. Net als het Netwerk zal ook het CRM deze rapportage op 7 maart 2016 toelichten aan het Comité.

De tekst is zowel in het Nederlands als in het Engels te vinden op de website van het CRM.