Shadow report Women’s Major Group

Internationaal schaduwrapport uit zorg over wegvallen geldstromen zuidelijke vrouwenorganisaties

Namens maar liefst 46 merendeels zuidelijke vrouwenrechtenorganisaties heeft ook de Women’s Major Group, een vrouwenrechten lobby netwerk op VN-niveau, een schaduwrapportage ingediend bij CEDAW. Ze uiten grote zorgen over de uitkomsten van FLOW II (Funding for Leadership Opportunities for Women 2016-2020) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: er is meer geld beschikbaar, maar dat gaat naar minder organisaties, die geen van allen in ‘the global south’ gevestigd zijn. Bovendien zijn slechts twee van de negen organisaties vrouwenorganisaties.
In 2010 complimenteerde het CEDAW-Comité de Nederlandse regering nog met “the inclusion of funding for women’s rights organisations in iets international assistance programme”. Nu konden er wel eens kritische vragen volgen.

Het schaduwrapport staat op de website van CEDAW . De PDF staat hieronder.

INT_CEDAW_NGO_NLD_22893_E