Samenvatting van Algemene Aanbeveling Nr. 37 over Gender en klimaat

Gender-gerelateerde dimensies van rampenrisico-vermindering in de context van klimaatverandering  Samenvatting van Algemene Aanbeveling Nr. 37 van het VN-Vrouwenrechtencomité

Nu de gender dimensies van klimaatverandering in nationale en indernationale fora besproken worden is het van belang om na te gaan welke verplichten voortvloeien uit het VN-Vrouwenverdrag. Daarom heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een Nederlandse samenvatting gemaakt van Algemene Aanbeveling Nr. 37.

Nederlandse Samenvatting Algemene Aanbeveling 37 CEDAW_def

Zodra de Nederlandse regering de hele aanbeveling heeft laten vertalen zal die als PDF hieronder geplaatst worden.