7de Regeringsrapportage VN-Vrouwenverdrag naar CEDAW

Op 8 juli 2022 heeft de OHCHR  (Office of the High Commissioner for Human Rights) de 7de regeringsrapportage van het Koninkrijk der Nederlanden ontvangen.
Link naar de regeringsrapportage op de CEDAW-website.
In het rapport worden de onderwerpen behandeld die het VN-Vrouwenrechtencomité in de List of Issues Prior to Reporting (juli 2021) heeft vastgesteld.
Bij de regeringsrapportage is  een Annex gevoegd, waarin ten aanzien van sommige vragen nadere informatie (cijfermatig of anderszins) is aangedragen.

Beide documenten vindt u hieronder in PDF.
CEDAW_C_NLD_7_8492_E
INT_CEDAW_ADR_NLD_Annex 7e rap