Samenvatting Algemene Aanbeveling Nr. 30: Vrouwen in conflictpreventie, conflict- en postconflictsituaties

Vanwege een internationale conferentie over vrouwen, vrede en veiligheid maakt het Netwerk eerder een Engelstalige samenvatting van Algemene Aanbeveling 30 van het CEDAW-Comité.

Nu is ook de Nederlandstalige samenvatting van deze aanbeveling uit 2013  beschikbaar:
SamenvattingNL-GR30- Women_in_Conflict_november 2021

Het is de taak van de Verdragsstaat om een vertaling van de Aanbeveling zelf te laten maken. Daar is het Koninkrijk der Nederlanden nog niet aan toe gekomen.