Verslag debriefing Netwerk 12 januari 2017

Op 12 januari 2017 was er een debriefing van het Netwerk georganiseerd bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Tijdens deze bijeenkomst hebben we teruggeblikt op de 65e sessie van het CEDAW en een korte evaluatie gegeven over de Concluding Observations die op 18 november 2016 zijn gepubliceerd.
In groepjes is besproken wat ieder in zijn/haar organisatie kan gaan doen met de aanbevelingen van het CEDAW comité.

Verslag Debriefing Netwerk 12 januari