Vertaling Concluding Observations door Curaçao

De regering van Curaçao heeft snel uitvoering gegeven aan de aanbeveling van het Vrouwenrechtencomité van de VN om zijn Conclusies en Aanbevelingen in de officiële talen van het land te laten vertalen (para 49). Het Netwerk kreeg deze via SEDA Curaçao.
Hier vindt u de vertaling in het Nederlands: Conclusies en aanbevelingen van het Vrouwenrechtencommittee van de VN_2016_vertaling Curacao.
Aan de vertaling in het Papiamento wordt nog gewerkt.

De Nederlandse regering geeft geen gehoor aan de aanbeveling van het CEDAW-Comité, zo heeft de Directie Emancipatie van het ministerie van OC&W informeel aan het Netwerk laten weten. Ze zijn bang dat er interpretatieverschillen zouden ontstaan. Dat is een nogal gezochte redenering, zo vindt het Netwerk. Bovendien een gemiste kans om uitvoering te geven aan een andere aanbeveling van het Comité: betere afstemming en samenwerking tussen de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden wat betreft implementatie van de Verdragsbepalingen (para 12).