Schaduwrapportage SEDA

In het kader van het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),  heeft de vrouwen stichting ‘Fundashon Sentro di Dama (SEDA) een schaduwrapportage over Curaçao geschreven.