List of Issues CEDAW

Op 9 maart 2016 heeft het CEDAW comite haar List of Issues bekend gemaakt aan de Nederlandse regering. Hierin staan opmerkingen en vragen met betrekking tot de Nederlandse naleving van het VN-Vrouwenverdrag.

CEDAW List of Issues