Follow-up rapportage voor CEDAW, november 2018

De Nederlandse regering heeft op 8 november de follow-up rapportage naar het CEDAW-Comité verzonden. Nederland moest tussentijds, binnen twee jaar, rapporteren over enige aanbevelingen uit de Concluding Observations uit november 2016. Het betreft aanbevelingen over genderstereotypen 22 (b) en (c),  over het systematisch gesegregeerde data verzamelen over alle vormen van geweld tegen vrouwen 24 (c) en over de maatregelen ter bestrijding en vervolging van zwangerschaps gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie, 36 (d).

Follow-up rapportage Nederland november 2018

Op 15 november 2018 zond minister van Engelshoven het Engelstalige document naar de Tweede Kamer.