Bijeenkomst schaduwrapportage op CEDAW follow-up rapportage

27 Nov 2018

14:00 - 16:30

Locatie: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511AP Utrecht

Aanmelden via schaduwrapportage@gmail.com

De schaduwrapportage op de follow-up rapportage betreft een zeer beperkt aantal onderwerpen:

1.a. de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;

1.b. de ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereotypering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;

1.c onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes.

  1. de systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.
  2. de geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen

De Nederlandse regering heeft dit vier pagina’s tellende follow-up rapport tijdig ingediend bij CEDAW en een week later, op 15 november, naar de Tweede Kamer verzonden. Graag ter voorbereiding het follow up rapport lezen!

CEDAW beoordeelt vooral hoe de regering rapporteert over het uitvoeren van CEDAW’s aanbevelingen op bovengenoemde aanbevelingen. Andere onderwerpen spelen geen rol. Het is louter een schriftelijke procedure.

Gezien de beperkte tijd ligt het voor de hand de nadruk te leggen op kritiek op de regeringsrapportage. Voor het tweede onderwerp (dataverzameling betreffende geweld tegen vrouwen) kunnen we gelukkig te rade te gaan bij de eind oktober uitgebrachte schaduwrapportage aangaande de implementatie van het Verdrag van Istanbul: “Joining Forces to Break the Circle of Violence Against Women”. Bijvoorbeeld de paragrafen 14, 25 en 26.

Wie zich nog verder wil oriënteren ter voorbereiding kan ook nog naar de vorige follow-up rapportage uit de vijfde rapportagecyclus kijken. Toen ging het ook over geweld tegen vrouwen – het andere thema was prostitutie en mensenhandel. Destijds beoordeelde CEDAW de follow-uprapportage als onvoldoende (mede dankzij de schaduwrapportage) en verlangde een vervolgrapport: Brief CEDAW eerste follow-up report (nov. 2012) en die van sept. 2014. Dit is zeer uitzonderlijk.

Laat alsjeblieft nog even weten of je komt. Wie verhinderd is wordt van harte uitgenodigd om een schriftelijke bijdrage per email te sturen, liefst voor het eind van komende de week, dus uiterlijk 30 november. Graag reageren naar schaduwrapportage@gmail.com.