Algemene Aanbeveling 32 over vluchtelingen en asiel

In november 2014 stelde het CEDAW-Comité Algemene Aanbeveling 32 over vluchtelingen en asiel vast. Deze is nog niet vertaald in het Nederlands. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft er een Infosheet over gemaakt.

De Engelse titel luidt: General recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women. GR32 in PDF