Zesde rapportagecyclus VN-Vrouwenverdrag begonnen

Met de aanbieding van de 6e rapportage van Nederland over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag aan het comité dat toeziet op naleving (CEDAW) is de nieuwe cyclus van start gegaan waarin het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zal participeren.

De rapportage is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer.