Schaduwrapportage COC, NNID en TNN

COC Nederland, NNID (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit) en TNN (Transgender Netwerk Nederland) hebben op 7 juni 2021 samen een schaduwrapportage ingediend bij het secretariaat van CEDAW. De organisaties ondertekenden ook de door het Netwerk opgestelde schaduwrapportage. In de eigen schaduwrapportage gingen ze dieper in op de problematiek van lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen en presenteerden ze suggesties voor vragen in de List of Issues Prior to Reporting.

Alternative report The Netherlands NGO Coalition on SOGIESC