Rapportage College voor de Rechten van de Mens voor CEDAW

Het College voor de Rechten van de Mens heeft begin juni een rapportage ingestuurd naar de werkgroep van CEDAW die in juli de List of Issues prior to reporting voor Nederland vaststelt (de Pre-Sessional Working Group).
Het rapport in PDF:2021-06-03 Netherlands Institute for Human Rights Input for LOIPR CEDAW

In een bijlage geeft het College een overzicht van  de klachten die het heeft ontvangen en de oordelen die het heeft uitgesproken onderverdeeld naar de verschillende discriminatiegronden.
2021-06-03 Netherlands Institute for Human Rights Input for LOIPR CEDAW – Annexe