Rapport College voor de Rechten van de Mens Sessie 65 CEDAW

Begin oktober zond het College voor de Rechten van de Mens zijn rapport naar CEDAW. Het is bedoeld als informatie voor de Constructieve Dialoog van het Comité met de delegatie van de Nederlandse regering op 10 november 2016 (CEDAW Sessie 65). Tijdens de informele sessie van het Comité met National Human Rights Institutions op 7 november zal collegelid Kathalijne Buitenweg het rapport kort toelichten en vragen van Comitéleden beantwoorden.

Het rapport in PDF kunt u downloaden:

netherlands-institute-for-human-rights-written-contribution-65th-sessi

De bijdrage van het College voor de Pressie is als Annex toegevoegd.