Kennisbank van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft een kennis database gemaakt met informatie over de verschillende mensenrechtenverdragen. Hier staat ook informatie over het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW). Neem hier een kijkje op de website en vindt er ook allerlei documenten met betrekking tot de verdragen.

Nederland rapporteert periodiek aan de volgende comités:

– Mensenrechtencomité (burgerrechten en politieke rechten) (HRC)
– Comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR)
– Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD)
– Comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van
vrouwen (CEDAW)
– Comité tegen foltering (CAT)
– Comité voor de rechten van het kind (CRC)
– Comité voor gedwongen verdwijningen (CED)