Infosheet GR 35 on Gender Based Violence

Op 14 juli 2017 stelde het CEDAW-Comité een nieuwe aanbeveling vast over Gender Based Violence. Dit is een update van eerdere aanbevelingen van CEDAW over Geweld tegen vrouwen. Hieronder een Nederlandstalige samenvatting:

infosheet-GR35 -Ned