Follow-up Schaduwrapportage College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Op 22 januari 2019 diende het College voor de Rechten van de Mens (CRM) ook een schaduwrapportage in met commentaar op de tussentijdse regeringsrapportage die in november 2018 naar het CEDAW Comité is gestuurd. De regering moest over een aantal CEDAW’s aanbevelingen tussentijds rapporteren aan het Comité: gender stereotyperingen, de media wet, systematische dataverzameling over geweld tegen vrouwen en zwangerschapsdiscriminatie . Vind de rapportage hier.