Commentaar Netwerk op CEDAW’s Draft GR Trafficking

Naar aanleiding van de publicatie van CEDAW’s ‘draft General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration‘ heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op 11 mei j.l. commentaar ingestuurd.

Het commentaar leest u hier.

De draft GR Trafficking vindt u hier.