Antwoord van het Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues

Op 5 juli 2016 zond minister Bussemaker namens het Koninkrijk der Nederlanden het antwoord op de List of Issues naar CEDAW en naar de Tweede Kamer.

Slechts bijna drie weken over tijd.

De zogenaamde constructieve dialoog tussen het CEDAW-Comité en een delegatie van het Koninkrijk vindt plaats tijdens CEDAW-sessie 65 van 24 oktober tot 18 november 2016 in Genève.