Antwoord op kamervragen van Pia Dijkstra en Vera Bergkamp over de CEDAW-sessie

Op 19 december 2016 heeft minister Bussemaker mede namens enige collega’s een antwoord gestuurd op de kamervragen van D66 kamerleden Bergkamp en Dijkstra.