Expertmeeting Geweld tegen ZMV Vrouwen Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

4 Jul 2018

13:30 - 16:30

Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht

Nederland moet dit jaar voor het eerst rapporteren over de implementatie van het Istanbul Verdrag in Nederland (Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld). Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft de coördinatie op zich genomen voor het maken van een NGO schaduwrapportage.

Naast de algemene inventarisatiebijeenkomst op 27 juni a.s, is er een aparte expertbijeenkomst op woensdagmiddag 4 juli 2018 over de specifieke vormen van geweld waarmee zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te maken krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: schadelijke praktijken (zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, vrouwelijke genitale verminking), de toegang tot vrouwenopvang en voorzieningen voor ongedocumenteerde vrouwen, de afhankelijke verblijfsstatus en huiselijk geweld, de specifieke problematiek van vluchtelingenvrouwen en het geweld tegen moslimvrouwen in de publieke ruimte.

Expertmeeting: Geweld tegen ZMV Vrouwen tbv schaduwrapportage Verdrag van Istanbul.
Datum: woensdag 4 juli, 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Movisie, Catharijnesingel 47, 3511 GC  Utrecht

We nodigen u van harte uit uw expertise en ervaringen met ons te delen. Deze uitnodiging mag ook verder verspreid worden in uw eigen netwerk.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen wel graag aanmelden bij het secretariaat van het Netwerk: schaduwrapportage@gmail.com.

Een aparte agenda van de bijeenkomst wordt later verstuurd.

De CEDAW schaduwrapportage kunt u hier vinden, met in de bijlage een overzicht van de inhoud hiervan. Het Istanbul Verdrag (in Nederlands) vindt u hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Petra Snelders (06-52114475) of schaduwrapportage@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
namens het GREVIO rapportage team,

Marjan Wijers en Petra Snelders