Bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en CEDAW aanbeveling 35 (gendergerelateerd geweld)

15 Feb 2018

14:00 - 17:00

Locatie: Kantoor Movisie, Catharijnesingel 47 Utrecht

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met Movisie en de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) op donderdag 15 februari van 14.00 -17.00 uur een expertmeeting over visies op de aanbeveling van het CEDAW Comité m.b.t. gendergerelateerd geweld (algemene aanbeveling nr. 35) en de implicaties hiervan voor het Nederlandse beleid. Hoe kan de aanbeveling benut worden om de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland te verbeteren? Welke knelpunten ondervinden we in ons dagelijks werk ter voorkomen en bestrijden van het geweld, wat is er nodig om deze te verbeteren en hoe kan de aanbeveling ons daarbij helpen?

Ten behoeve van de discussie krijgt u zowel informatie over de algemene aanbeveling nr. 35 als over de specifieke aanbevelingen op het gebied van gendergerelateerd geweld die het CEDAW Comité aan de Nederlandse regering heeft gedaan naar aanleiding van haar laatste rapportage (in november 2016). Tevens leggen we een link met het Istanbul Verdrag ter Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Medio 2018 moet de Nederlandse regering haar eerste rapportage indienen over de uitvoering van dit Verdrag.

Programma:

13.30 uur             Inloop.

14.00 uur             Welkom en introductie COBs (Petra Snelders, Netwerk VN-Vrouwenverdrag en adviseur Mensenrechten,
Vrouwen en Migratie).

14.10 uur             CEDAW, Gendergerelateerd Geweld tegen Vrouwen
en Algemene Aanbevelingen no 35 en 19, en Istanbul Verdrag (Margreet de Boer, advocaat bij Van Kempen c.s. advocaten en bestuurslid van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann).

14.30 uur             Kloof tussen beleid en praktijk, waar liggen de
gaten? (Sara Etty, beleidsadviseur huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Rotterdam. Tevens betrokken als jurist bij schadelijke traditionele praktijken (eergerelateerd geweld)).

14.45 uur             Discussie in 4 thematafels.

15.45 uur             Plenaire nabespreking: prioriteiten en vervolg.

16.30 uur             Afsluiting en borrel.

In het tweede deel van het programma praten we verder over de knelpunten in de praktijk, de acties en de oplossingen. We willen u dan ook vragen om vooraf aan de bijeenkomst alvast na te denken over mogelijke knelpunten en dilemma’s.

Deelname is kosteloos. Aanmelden wordt zeer op prijs gesteld, graag vóór 5 februari, bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com