Verdrag

Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Op 18 december 1979 is het VN-Vrouwenverdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. The Convention of the Elimination of All forms of Discrimination against Women (CEDAW) verplicht staten die het verdrag geratificeerd hebben om de eigen regelgeving discriminatievrij te maken en ervoor te zorgen dat andere partijen (bedrijfsleven, politieke partijen etc.) vrouwen niet discrimineren. Dit discriminatieverbod beslaat verschillende vlakken en is uiteengezet in artikelen, onder andere gericht op politiek, onderwijs, gezondheid, nationaliteit en het familieleven.

In 2012 hadden 189 landen het verdrag geratificeerd. Nederland deed dat in 1991. In 2002 is het Netwerk VN-Vrouwenverdrag opgericht om te lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag en om deskundig commentaar te leveren en bij te dragen aan schaduwrapportages met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag en andere mensenrechtenverdragen. Als laatste doelstelling heeft het Netwerk het bevorderen en bundelen van informatie en expertise over het VN-Vrouwenverdrag en de implementatie ervan.

Het CEDAW comité (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) houdt toezicht op de naleving van het Vrouwenverdrag. Elke vier jaar moeten lidstaten zich verantwoorden naar het comité over wat zij gedaan hebben in de bestrijding van discriminatie tegen vrouwen en in het verbeteren van hun positie. Elke vier jaar is er een rapportagecyclus die er als volgt uit ziet:

  1. De cyclus begint met een regeringsrapportage waarin informatie met betrekking tot vrouwenrechten, discriminatie en gelijke kansen voor vrouwen wordt uiteengezet; hoe is de situatie in het land en wat wordt/is er aan gedaan?
  2. Tijdens de presessie van het CEDAW comité stelt het comité vervolgens een lijst op met kwesties en vragen (List of Issues) waarbij zij gevoed wordt door informatie van verschillende maatschappelijke (vrouwen)organisaties.
  3. Hierop volgt een schriftelijke reactie van de regering.
  4. Vervolgens vindt er een mondelinge dialoog tussen het CEDAW comité en de regeringsdelegatie plaats: een dag lang stelt het comité vragen aan de regering en moet de regering zich verantwoorden aan het comité.
  5. Hierna volgen er conclusies en aanbevelingen van het CEDAW comité (Concluding Observations) waarmee de regering zich de komende jaren moet bezighouden om vervolgens weer na vier jaar een rapportage te schrijven over wat zij hiermee gedaan heeft en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden.
  6. Op twee of drie onderwerpen moet de regering zich al na twee jaar verantwoorden; dit is een tussentijdse regeringsrapportage waarbij het CEDAW comité ook tussentijdse observaties van NGO’s verwelkomt voordat het een oordeel velt over de tussenrapportage.

U vindt hier links naar de Verdragstekst en naar andere relevante officiële documenten.

Engelse tekst van het VN-Vrouwenverdrag

Nederlandse tekst van het VN-Vrouwenverdrag

Goedkeuringswet VN-Vrouwenverdrag

Facultatief Protocol (Engelse, Franse en Nederlandse tekst)

CEDAW Comité 

Ook plaatsen we een aantal General Recommendations (Algemene Aanbevelingen) van het CEDAW comité. In algemene aanbevelingen geeft het comité nadere duiding van de verschillende verdragsartikelen, zodat verdragsstaten aanknopingspunten hebben om het Vrouwenverdrag goed te implementeren. Een aantal zijn vertaald in het Nederlands (Algemene Aanbevelingen), de anderen hebben (nog) geen vertaling (General Recommendations).

Algemene Aanbevelingen nr 1 tm 24
- Algemene Aanbeveling nr 25
- Algemene Aanbeveling nr 26
Algemene Aanbevelingen nr 27 en 28
General Recommendation nr 29
* Verslagen
van bijeenkomsten over GR 29
- General Recommendation nr 30
Joint General Recommendation nr 31 CEDAW en GR 18 CRC Harmful Practices.
* Op 7 april 2016 vond een bijeenkomst plaats over GR 31 (hier vindt u het verslag).
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR31 en GR18
General Recommendation nr 32
* Op 16 juni 2016 vond een bijeenkomst plaats over GR 32 (hier vindt u het verslag).
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR 32
General Recommendation nr 33
* Op 1 juni 2017 vond een bijeenkomst plaats over GR 33 (hier vindt u het verslag).
* Nederlandse samenvatting: Infosheet GR 33
- General Recommendation nr 34
- General Recommendation nr 35 (dit is een update van nr 19 m.b.t. geweld tegen vrouwen).