Tweede en Derde rapportagecyclus (1998-2001)

De tweede en derde rapportagecyclus zaten dicht op elkaar waardoor het CEDAW comité besloot om de behandeling ervan samen te voegen en in 1 keer voor beide rapportages de Concluding Observations in juli 2001 te schrijven (zie paragraaf 185-231 vanaf pagina 63).

Vind hieronder nog een aantal belangrijke rapportages/documenten met betrekking tot de tweede en derde rapportagecyclus: