Reactie Netwerk op internetconsultatie Wet Regulering Sekswerk

Brief WRS Netwerk VN-Vrouwenverdrag (in PDF)

Aan de staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid
Betreft: internetconsultatie voorstel Wet Regulering Sekswerk

Den Haag, 15 december 2019

Geachte mevrouw Broekers-Knol,

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft met teleurstelling kennisgenomen van het Wetsvoorstel Regulering Sekswerk. In aanvulling op de bezwaren die door in het Netwerk samenwerkende organisaties naar voren zijn gebracht wijst het Netwerk op de dringende aanbevelingen van CEDAW, het Comité van experts dat toezicht houdt op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag.

In zijn Conclusies en Aanbevelingen aan de regering in 2010 uitte CEDAW zijn bezorgdheid over het destijds in behandeling zijnde wetsvoorstel (de WRP)[1]:

  1. The Committee is concerned that the new bill on prostitution in the Netherlands making the registration of prostitutes compulsory may lead the majority of prostitutes to work illegally. Among those prostitutes are migrant women from third countries who will not have the possibility of registering. The Committee is therefore concerned that the law, rather than improving the situation of prostitutes, might on the contrary undermine efforts to combat the sexual exploitation of women and increase the vulnerability of prostitutes who are not able or not willing to register by worsening their working conditions and exacerbating their social exclusion. The Committee expresses concern that this new legislation may also create serious risks for registered prostitutes’ privacy and safety.

Het CEDAW deed een aantal dringende aanbevelingen:

  1. The Committee urges the State party to carefully conduct a risk assessment of the new law, including from the perspective of privacy, in consultation with concerned groups and relevant organizations before adopting it. The Committee also calls upon the Netherlands to provide more comprehensive and concrete information in its next periodic report on the measures taken to improve the working conditions of prostitutes and to enhance their autonomy, privacy and safety. The Committee encourages the State party to allocate adequate funding for the empowerment of prostitutes while maintaining funding of exit programmes.

    De zorgen en de aanbevelingen van CEDAW zijn naar de mening van het Netwerk onverkort van toepassing op het in internetconsultatie gebrachte wetsvoorstel. Ook daarin is sprake van verplichte registratie, waartoe velen niet kunnen of willen overgaan, leidend tot illegale prostitutie, met alle risico’s van dien. Het Netwerk wijst er op dat CEDAW al dringend de aanbeveling deed om met betrokkenen en organisaties een ‘risk assessment’ uit te voeren, inclusief de privacy aspecten. Het Comité heeft bovendien aanbevolen adequate funding ter beschikking te stellen voor ‘empowerment’ naast funding voor exit-programma’s.

Ook de Conclusies en Aanbevelingen uit 2016 besteden aandacht aan het wetsontwerp (de WRP), waaruit de door CEDAW bekritiseerde registratie was verwijderd [2]:

The Committee notes that the draft law on the Regulation of Prostitution and Combating Abuses in the Sex Industry, which removed the provisions on compulsory registration for women in prostitution and the obligation of a client to verify registration, was adopted by the House of Representatives and is now pending before the Senate.

En doet onder meer de volgende aanbeveling:

c) Ensure that upon the adoption of the draft law on the Regulation of Prostitution and Combating Abuses in the Sex Industry, municipal authorities are closely monitored to ensure that they do not engage in illegal registration of women in prostitution.

 

Het VN-Vrouwenverdrag noch het CEDAW met zijn aanbevelingen komen aan de orde in de toelichting op het wetsvoorstel. Het Netwerk vindt dat onbegrijpelijk. Het roept u dan ook op om uitvoering te geven aan de aanbeveling om samen met betrokken sekswerkers en hun organisaties na te gaan hoe misstanden in de sector effectief kunnen worden aangepakt zonder de (mensen)rechten van sekswerkers aan te tasten. Dat moet kunnen resulteren in een nieuw voorstel, dat niet strijdig is met het VN-Vrouwenverdrag.

 

Met vriendelijke groet,

Petra Snelders
voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag

 

Emailadres secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com

[1] CEDAW/C/NLD/CO/5

[2] CEDAW/C/NLD/CO/6 para 29 en 30