Literatuur

Geregeld verschijnen publicaties m.b.t. onderzoek naar resultaten en ontwikkelingen rond het VN-Vrouwenverdrag.

Hier vindt u een overzicht van relevante publicaties.

Australian Human Rights Commission, ‘Mechanisms for advancing women’s human rights: A guide to using the Optional Protocol to CEDAW and other international complaint mechanisms’, (2011).

Arts, C.J.M.; ‘Rechtsbescherming van Mensenrechten in Nederland: Mag het een Onsje Meer zijn?’, Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011).

Baldez, L.; ‘The UN Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): A New Way to Measure Women’s Interests,’ in Politics & Gender 7:3 (2011), 419-423.

Bijleveld, L. & M. Vijn ; ‘Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het verhaal van 15 jaar procederen, actie en lobby voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen’, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (2022).

Bijleveld, L. ; ‘Tien jaar individueel klachtrecht VN-Vrouwenverdrag – Is via een klacht bij het CEDAW-Comité de positie van vrouwen structureel te verbeteren?’, Tijdschrift voor Genderstudies 16 (2013), 24-36.

Boer de, M., ‘Opinie: Onwil of spraakverwarring? Of wat er moeilijk is aan het implementeren van het VN-Vrouwenverdrag’, Tijdschrift voor Genderstudies (2008), 47-53.

Boerefijn, C., et al, Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen: een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie (2000).
Executive Summary. 

Brems, E., ‘Vrouwenrechten als mensenrechten,’ Uitgelezen 12:2 (2006).

Brink van den, M. & A. van Eerdewijk. ‘Redactioneel. “… voor zichzelf en zijn gezin…”.  Mensenrechten, gender en de (on) zin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen’, Tijdschrift voor Genderstudies 11:4 (2008).

Brink van den, M., ‘De Vrouw in het Internationaal Mensenrecht’, Nemesis 5/6 (2003), 166-175.

Equality and Human Rights Commission, ‘A Lever for Change: Using the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women’ (2010).

Fleuren, J.W.A.; ‘De Een Ieder Verbindende Kracht van Artikel 7 sub c VN-Vrouwenverdrag’, NJCM-Bulletin 29 (2004), 323-327.

Flinterman, C.; ‘Eight Years in CEDAW’, Netherlands Quarterly of Human Rights 29 (2011), 8.

Flinterman, C., & D. Misiedjan, ‘Dertig Jaar VN-Vrouwenverdrag en Nederland’, Nederlands Juristenblad 34 (2010), 74-75.

Holtmaat, R.; Towards Different Law and Public Policy: The significance of Article 5a CEDAW for the elimination of structural gender discrimination, The Hague, Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (2004).

Hes, Joyce; De betekenis van het Vrouwenverdrag in Nederland,
oorspronkelijke versie (1995) van rapport in de serie verdiepende studies op deelterreinen van het verdrag. Het rapport is te vinden op de website van Joyce Hes, die ook een column over de achtergrond van het (niet) verschijnen van deze versie schreef. In 1996 verscheen een door Nelleke van Vleuten geredigeerde versie:

Hes, J.C. en C.E. van Vleuten; Het Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde, Den Haag SZW/VUGA, 1996

Holtmaat, R. & A. Timmer; ‘De SGP-zaak anders bekeken: naar een holistische uitleg van artikel 7 VN-Vrouwenverdrag’, NJCM-Bulletin 36 (2011), 445-457.

Holtmaat, R. et al, Eén verdrag voor alle vrouwen : verkenningen van de betekenis van het VN-vrouwenverdrag voor de multiculturele samenleving Den Haag, E-quality (2002).

Krommendijk, J., ‘The Impact and Effectiveness of State Reporting Under the Women’s Convention: The Case of the Netherlands’, in: I. Westendorp (ed), The Women’s Convention Turned 30: Achievements, Setbacks, and Prospects Antwerpen, Intersentia (2012), 487-509.

Leeuwen van, F., ‘Het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag, klagen over vrouwendiscriminatie.’

Andere publicaties van Fleur van Leeuwen

Marchand, Marianne H. Emancipatie op een zijspoor? Tweede nationale rapportage inzake de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag. Universiteit van Amsterdam. Belle van Zuylen Instituut, 2003.
–> zie ook samenvatting, conclusies en aanbevelingen van het rapport Marchand.

OHCHR Report 2013-Gender-Stereotyping-as-HR-Violation

Oomen, B.M. et al; ‘CEDAW, the Bible and the State of the Netherlands: The Struggle over Orthodox Women’s Political Participation and Their Responses’, Utrecht Law Review 6 (2010), 158.

Plantenga, J., R. Holtmaat & I. Koopmans. ‘Artikel 5a van het VN Vrouwenverdrag. Inhoud en betekenis voor het terrein van sociale zekerheid'(2003).

Shanthosh, J. ‘Redressing the balance: Using human rights law to improve health for women everywhere,’ The George Institute for Global Health and the Australian Human Rights Institute University of New South Wales  (2023).

Riddle, J., ‘Making CEDAW Universal: A Critique of CEDAW’s Reservation Regime under Article 28 and the Effectiveness of the Reporting Process’, George Washington International Law Review 34 (2002-2003), 605.

Roth, B.R., ‘The CEDAW as a collective approach to women’s rights’, Michigan Journal of International Law 24 (2002), 187.

Rutgers and ARROW,  ‘A RHRN Toolkit for reporting to CEDAW on youth SRHR’, (2011).

van Walsum, S., Het VN-vrouwenverdrag en het Nederlands vreemdelingenrecht Amsterdam, Clara Wichmann Instituut (1996).

Wildt de, J. H. J., ‘Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (IVDV): In: Ars Aequi, jaargang 41 (1992), nummer 5, pp. 259-266 (rubriek Wetgeving).