Literatuur

Geregeld verschijnen publicaties m.b.t. onderzoek naar resultaten en ontwikkelingen rond het VN-Vrouwenverdrag.

Hier vindt u een overzicht van relevante publicaties.

 

Arts, K. ‘Rechtsbescherming van Mensenrechten in Nederland: Mag het een Onsje Meer zijn?’ Ministerie van Veiligheid en Justitie (2011).

Baldez, L. ‘The UN Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): A New Way to Measure Women’s Interests,’ Politics & Gender 7:3 (2011), 419. 

Bijleveld, L. ‘Tien jaar individueel klachtrecht VN-Vrouwenverdrag – Is via een klacht bij het CEDAW-Comité de positie van vrouwen structureel te verbeteren?’, Tijdschrift voor Genderstudies 16 (2013), 24-36.

Boer de, M., ‘Opinie: Onwil of spraakverwarring? Of wat er moeilijk is aan het implementeren van het VN-Vrouwenverdrag’, Tijdschrift voor Genderstudies (2008), 47-53.

Boerefijn, C., et al, Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen: een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het Vrouwenverdrag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie (2000).
Executive Summary. 

Brems, E., ‘Vrouwenrechten als mensenrechten,’ Uitgelezen 12:2 (2006).

Brink van den, M. & A. van Eerdewijk. ‘Redactioneel. “… voor zichzelf en zijn gezin…”.  Mensenrechten, gender en de (on) zin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen’, Tijdschrift voor Genderstudies 11:4 (2008).

Brink van den, M., ‘De Vrouw in het Internationaal Mensenrecht’, Nemesis 5/6 (2003), 166-175.

Fleuren, J.W.A., ‘De Een Ieder Verbindende Kracht van Artikel 7 sub c VN-Vrouwenverdrag’, NJCM-Bulletin 29 (2004), 323-327.

Flinterman, C., ‘Eight Years in CEDAW’, Netherlands Quarterly of Human Rights 29 (2011), 8.

Flinterman, C., & D. Misiedjan, ‘Dertig Jaar VN-Vrouwenverdrag en Nederland’, Nederlands Juristenblad 34 (2010), 74-75.

Holtmaat, R., Towards Different Law and Public Policy: The significance of Article 5a CEDAW for the elimination of structural gender discrimination The Hague, Dutch Ministry of Social Affairs and Employment (2004).

Holtmaat, R. & A. Timmer, ‘De SGP-zaak anders bekeken: naar een holistische uitleg van artikel 7 VN-Vrouwenverdrag’, NJCM-Bulletin 36 (2011), 445-457.

Holtmaat, R. et al, Eén verdrag voor alle vrouwen : verkenningen van de betekenis van het VN-vrouwenverdrag voor de multiculturele samenleving Den Haag, E-quality (2002).

Krommendijk, J., ‘The Impact and Effectiveness of State Reporting Under the Women’s Convention: The Case of the Netherlands’, in: I. Westendorp (ed), The Women’s Convention Turned 30: Achievements, Setbacks, and Prospects Antwerpen, Intersentia (2012), 487-509.

Leeuwen van, F., ‘Het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag, klagen over vrouwendiscriminatie.’

Andere publicaties van Fleur van Leeuwen

Marchand, Marianne H. Emancipatie op een zijspoor?: tweede nationale rapportage inzake de implementatie van het VN Vrouwenverdrag. Universiteit van Amsterdam. Belle van Zuylen Instituut, 2003.

OHCHR Report 2013-Gender-Stereotyping-as-HR-Violation

Oomen, B.M. et al, ‘CEDAW, the Bible and the State of the Netherlands: The Struggle over Orthodox Women’s Political Participation and Their Responses’, Utrecht Law Review 6 (2010), 158.

Plantenga, J., R. Holtmaat & I. Koopmans. ‘Artikel 5a van het VN Vrouwenverdrag. Inhoud en betekenis voor het terrein van sociale zekerheid'(2003).

Rapport Vrouwenverdrag:
22 jaar geleden is er onderzoek gedaan naar de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag, dat nu pas mocht verschijnen. Het rapport is te vinden op de website van Joyce Hes, auteur en indertijd initiatiefnemer van het derde geldstroomproject betreffende het VN-Vrouwenverdrag en universitair hoofddocent Vrouw en Recht.

Riddle, J., ‘Making CEDAW Universal: A Critique of CEDAW’s Reservation Regime under Article 28 and the Effectiveness of the Reporting Process’, George Washington International Law Review 34 (2002-2003), 605.

Roth, B.R., ‘The CEDAW as a collective approach to women’s rights’, Michigan Journal of International Law 24 (2002), 187.

van Walsum, S., Het VN-vrouwenverdrag en het Nederlands vreemdelingenrecht Amsterdam, Clara Wichmann Instituut (1996).

Wildt de, J. H. J., ‘Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen (IVDV): In: Ars Aequi, jaargang 41 (1992), nummer 5, pp. 259-266 (rubriek Wetgeving).