List of Issues Prior to Reporting

Op 9 juli 2021 stelde CEDAW’s pre-sessional working group de List of Issues Prior to Reporting voor het Koninkrijk der Nederlanden vast. De regeringsrapportage moet uiterlijk een half jaar later bij CEDAW binnen zijn. Sessie 81, met de Constructieve dialoog tussen CEDAW en de regeringsdelegatie  vindt (waarschijnlijk) plaats eind februari /begin maart 2022.

De Lis of Issues Prior to reporting in PDF: INT_CEDAW_LIP_NLD_45259_E