List of Issues Prior to Reporting

Op 9 juli 2021 stelde CEDAW’s pre-sessional working group de List of Issues Prior to Reporting voor het Koninkrijk der Nederlanden vast. De regeringsrapportage moest aanvankelijk uiterlijk een half jaar later bij CEDAW binnen zijn.  later is de dealine verschoven naar juli 2022

De Lis of Issues Prior to reporting in PDF: INT_CEDAW_LIP_NLD_45259_E