Links

- Lijst van 78 organisaties die de Schaduwrapportage van het Netwerk ondertekenden.

CEDAW website

General Recommendations

NJCM, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

SIM, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten.

– Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft een kennis database gemaakt met informatie over de verschillende mensenrechtenverdragen. Hier staat ook informatie over het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW). Zie hier voor het bericht met de links.

– Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zit ook op Facebook en Twitter (@CEDAWnl)!

– Rapport Vrouwenverdrag:
22 jaar geleden is er onderzoek gedaan naar de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag, dat nu pas mocht verschijnen. Het rapport is te vinden op de website van Joyce Hes, auteur en indertijd initiatiefnemer van het derde geldstroomproject betreffende het VN-Vrouwenverdrag en universitair hoofddocent Vrouw en Recht.