Links

CEDAW website

General Recommendations

NJCM, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

SIM, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten.

Vrouwenrecht.nl – Jurisprudentie- Databank

– Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft een kennis database gemaakt met informatie over de verschillende mensenrechtenverdragen. Hier staat ook informatie over het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW). Zie hier voor het bericht met de links.

– Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zit ook op Facebook en Twitter