vacature secretariaatsvrijwilligster V/M Netwerk VN-Vrouwenverdrag

5 feb 2021 - 24 feb 2021

23.30 uur

De huidige secretariaatsvrijwilligster van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag krijgt het wegens een nieuwe baan te druk voor de secretariaatswerkzaamheden. Daarom ontstaat de vacature.
Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 24 februari 2021 een korte motivatie en CV sturen naar het secretariaat. Zie voor omschrijving van de taken en enige toelichting op het Netwerk:
Vacature secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag 2021.
Desgewenst is nadere informatie te verkrijgen via het contactformulier.

Selectiegesprekken zullen (digitaal) plaatsvinden in week 9 of 10