Minister van Gennip ontvangt boek Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag

6 okt 2022

1600 - 16:30

Locatie: Ministerie van Sociale Zaken Den Haag

Onlangs verscheen het boek Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het verhaal van 15 jaar procederen, lobby en actie voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft zich bereid verklaard het eerste exemplaar in ontvangst te nemen en een korte reactie te geven. Haar is gevraagd te reflecteren op de lessen die het Ministerie heeft getrokken. Is de aanpalende wetgeving al aangepast aan de uit de procedures voortvloeiende jurisprudentie? FNV vicevoorzitter Kitty Jong zal aansluitend het tweede exemplaar in ontvangst nemen als representant van de doelgroep belangenbehartigers. Haar is gevraagd in te gaan op het gebruik van het VN-Vrouwenverdrag in de collectieve en individuele belangenbehartiging door FNV bestuurders, beleidsadviseurs en juristen.
Het boek is geschreven door Leontine Bijleveld en Mac Vijn † en wordt uitgegeven door de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR).
Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze presentatie op 6 oktober in de Willem Dreeszaal van het Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag. Tijd: 16:00 – 16.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aanmelding is vereist, vóór 3 oktober 2022. Geef dezelfde naam op als in uw ID staat. U krijgt een bevestiging. Bij entree dient men legitimatie te vertonen. Houd daarom rekening met vertraging bij binnenkomst!
De gedrukte versie van het boek zal tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar zijn, voor VVR-leden een speciale ledenprijs (€ 12,50), andere € 15. Digitale versies zijn gratis te downloaden.