Expertmeeting input schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag 2.0

18 sep 2023

13:00 - 18:00

Locatie: Kargadoor Utrecht, Oudegracht 36

Met de expertmeeting wil het Netwerk VN-Vrouwenverdrag  input verzamelen voor de inhoud van de schaduwrapportage 2.0 in het kader van de 7de rapportagecyclus. Tijdens deze fysieke bijeenkomst willen het schrijfteam met een brede groep experts komen tot een overzicht van prangende kwesties die we in deze tweede schaduwrapportage aan het CEDAW-Comité voorleggen.  Op basis van de uikomsten zal het schrijfteam een beredeneerde inhoudsopgave maken.
Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht.

Waar staan we nu?
In 2020-2021 hebben we in schaduwrapportage 1.0 “Women’s Rights beyond Gender Neutrality: in Words and Action” onze punten van zorg over vrouwenrechten in Nederland verzameld. Die informatie heeft het CEDAW-Comité (deels) gebruikt voor de “List of Issues Prior to Reporting” (juli 2021). De Nederlandse regering heeft deze vragen beantwoord in juli 2022 met de regeringsrapportage. De dag waarop het CEDAW-Comité met de Nederlandse regering in gesprek gaat in een “constructive dialogue” vindt in de loop van 2024 plaats, in de sessie van februari of van juni. De datum moet nog worden vastgesteld.

Maatschappelijk organisaties zijn nu aan zet om met de schaduwrapportage 2.0 de regeringsrapportage kritisch tegen het licht te houden. Daar heeft het Netwerk jullie inbreng voor nodig.

Expertmeetings
Zoals we gewoon zijn bij het opstellen van de schaduwrapportages, organiseert het Netwerk ook dit keer een aantal expertbijeenkomsten rondom verschillende thema’s, zowel fysiek, digitaal als hybride. Onder experts verstaan we activisten, ervaringsdeskundigen, ngo-vertegenwoordigers en onderzoekers/wetenschappers.
De eerste algemene expertmeeting is op maandagmiddag 18 september in Utrecht. Daar bespreken we welke onderwerpen in de schaduwrapportage 2.0 aandacht zouden moeten krijgen.
Heeft u een idee voor een expertmeeting over een specifiek thema, of wilt u er zelf een organiseren, dan kunt u dit melden bij schaduwrapportage@gmail.com.

Wilt u zich alvast aanmelden voor de bijeenkomst van 18 september, dan kunt u dat ook doen bij hetzelfde email adres.
Na de zomer ontvangt u meer informatie over inhoud van de expertmeeting en de activiteiten in het komende schaduwproces.