Agenda details

Datum: 15 feb 2017 –
Tijd: 14:00 – 17:00
Plaats: Kantoor Movisie, Catharijnesingel 47 Utrecht

Bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en CEDAW aanbeveling 35 (gendergerelateerd geweld)

Op donderdag 15 februari vindt een bijeenkomst plaats in het kader van de CEDAW aanbeveling nr. 35 over gendergerelateerd geweld. Deze aanbeveling is een update van de eerder algemene aanbeveling over geweld tegen vrouwen, nr. 19.
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur bij Movisie in Utrecht.

  • Tijdens de bijeenkomst willen we samen met u bespreken hoe de aanbeveling benut kan worden om de aanpak van gendergerelateerd geweld in Nederland te verbeteren. Welke knelpunten ondervinden we in ons dagelijkse werk ter voorkomen en bestrijden van het geweld, wat is er nodig om deze te verbeteren en hoe kan de aanbeveling ons daarbij helpen?
  • U krijgt ten behoeve van de discussie zowel informatie over de algemene aanbeveling nr. 35 als over de specifieke aanbevelingen op het gebied van gendergerelateerd geweld die het CEDAW comité aan de Nederlandse regering heeft gedaan naar aanleiding van haar laatste rapportage (november 2016).
  • Daarnaast willen we ook een link leggen met het Istanbul Verdrag ter Voorkoming en Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Medio 2018 moet de Nederlandse regering haar eerste periodieke rapportage indienen over de uitvoering van het Verdrag. De bijeenkomst van 15 februari is tevens bedoeld als eerste input voor de NGO rapportage hiervoor.

Voor de bijeenkomst worden organisaties en experts uitgenodigd die zich met gendergerelateerd geweld bezighouden via hulpverlening, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, onderzoek, beleidsontwikkeling, advies en training.

Een uitgebreider programma volgt nog. Aanmelden kan bij het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com
Deelname is kosteloos.