Agenda details

Datum: 1 jun 2017 –
Tijd: 13:30 – 17:30
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort Zaal A009

Women's Access to Justice

In samenwerking met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en UvA leerstoel sociale rechtshulp organiseert de VVR een themabijeenkomst.

Aanleiding: CEDAW General Recommendation 33 on women’s access to justice (Algemene Aanbeveling 33 van het VN-Vrouwenrechtencomité over toegang voor vrouwen tot het recht)

Doelstelling: Nagaan of GR 33 aanknopingspunten biedt voor beleid en praktijk in Nederland
Middagvoorzitter: Diana de Wolff (advocaat in Utrecht en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar advocatuur aan de UvA).

Programma: twee plenaire inleidingen en gelegenheid tot vragen stellen
* Prof. Cees Flinterman: Algemene Aanbeveling 33 en het individueel klacht protocol bij het VN-Vrouwenverdrag
* Prof. Mies Westerveld: toegang tot het recht in NL, zijn er specifieke knelpunten voor vrouwen?

Paneldiscussie met inleiders en twee andere panellisten:
Mr. Regien de Graaff, VSAN (oud bestuurslid VVR, oud bestuurslid PPF, advocaat voor Proud in te starten procedure illegale registratie sekswerkers door gemeenten).
– Mr. dr. Tineke Strik (fraktievoorzitter Groen Links Eerste Kamer en universitair docent migratierecht Radboud Universiteit).

Vanaf 16.30 uur afsluiting met drankjes en nootjes.

Toegang: leden VVR (gratis), studenten (gratis), niet-leden € 25 (met mogelijkheid tot korting als de toegangsprijs bezwaarlijk is)

Aanmelding verplicht i.v.m. beperkte zaalruimte: secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag (schaduwrapportage@gmail.com).
Na aanmelding volgt bevestiging en toezending stukken ter voorbereiding.