Agenda details

Datum: 7 apr 2016 –
Tijd: 14:00 – 16:30
Plaats: Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17-G, 2312 HS Leiden

Bijeenkomst Aanbevelingen voor de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland

copy-logo-650.png

DC_logo_RGB_middel

Uitnodiging Bijeenkomst 

Aanbevelingen voor de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 april 2016, in het Kinderrechtenhuis te Leiden.

Graag willen wij met u discussiëren over visies op de aanbevelingen voor harmful practices van de comité’s van het Vrouwenverdrag en het Kinderrechtenverdrag (CEDAW en CRC in de Joint General Recommandation GR 31 CEDAW en GR 18 CRC). Onder harmful practices verstaan de beide verdragscomité’s: meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijk, kindhuwelijken, huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld.

Met u willen wij gezamenlijke standpunten formuleren voor een effectieve aanpak van schadelijke praktijken in Nederland. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Uitgenodigd zijn organisaties en experts die zich met de thema’s bezig houden via beleidsbeïnvloeding, onderzoek, beleidsontwikkeling, advies en training.

De bijeenkomst wordt geleid door Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Twee deskundigen, Petra Snelders en Martin Vegter, geven een presentatie over inhoudelijke en juridische aspecten van schadelijke praktijken. Martin Vegter, Juridisch Adviseur Kinderrechten en Migratie, zal de juridische aspecten van schadelijke praktijken belichten alsmede ervaringen vanuit de Helpdesk van DCI. Petra Snelders, (adviseur huiselijk geweld en schadelijke praktijken), geeft een inleiding over de inhoud van de aanbevelingen en het beleid van de Nederlandse overheid.

Datum: 7 april, 14.00-16.30 uur

Locatieadres: Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17-G, 2312 HS Leiden (Tel: 071 516 0980).

Programma:

  1. Opening en welkom door Leontine Bijleveld, de voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.
  2. Presentatie Martin Vegter: juridische aspecten van schadelijke praktijken en ervaringen Helpdesk DCI.
  3. Presentatie Petra Snelders over:
  • inhoud aanbevelingen t.a.v. schadelijke praktijken
  • wat behoort de Nederlandse regering te doen?
  1. Discussie o.l.v. de voorzitter:
  • wat heeft de overheid gedaan, c.q. nagelaten?
  • wat kunnen wij als NGO’s (nog meer) doen om de aanbevelingen uitgevoerd te krijgen?
  1. Conclusies, vervolgacties
  2. Afsluiting

Deelnemers kunnen na afloop napraten met een drankje en een hapje

Deelname is kosteloos. Aanmelding is verplicht, graag vóór 31 maart, bij:
het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com.
Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u wat nadere informatie.

Vriendelijke groet,

Netwerk VN-Vrouwenverdrag & Defence for Children-ECPAT