7de Schaduwproces VN-Vrouwenverdrag 2020 – 2024

In 2020 is 7de rapportagecyclus VN-Vrouwenverdrag begonnen.  Die duurt waarschijnlijk tot in 2024.
Nederland is in 2020 overgestapt op de zogenaamde verkorte rapportageprocedure. Dat betekent dat het CEDAW-Comité eerst vragen aan de regering formuleert (List of Issues Prior to Reporting).  De regeringsrapportage moet deze issues behandelen.  In de eerste schaduwrapportage brengt het Netwerk het CEDAW-Comité vanuit Nederlandse NGO’s en CSO’ s aangedragen punten van zorg onder de aandacht. Een tweede schaduwrapportage zal de regeringsrapportage becommentariëren,  zo nodig aanvullende gegevens aandragen en actuele ontwikkelingen aan de orde stellen.
Hieronder de link naar de pagina waarop alle documenten uit de zevende cyclus worden opgenomen: de regeringsrapportage, schaduwrapportages, persberichten, facsheets, CEDAW-documenten e.d..
Zevende rapportage cyclus 2021 –